EUROFINS
antibiotic 1
ANTIBIOTIC 1
antibiotic 2
ANTIBIOTIC 2
HALAL
halal
HALAL
halla2
HALLA2
PARIKSHAN
parikshan
PARIKSHAN